فرصت

اگه این فرصت رو داشتی که موقع تولد خودت انتخاب کنی دختر باشی یا پسر کدوم رو انتخاب می کردی ؟

اگه به آدم میگفتن میتونی انتخاب کنی تو هر دوره ای از زمان که میخوای زندگی کنی ،چی میشد؟

اگه میگفتن قیافت رو هر جور که می خوای بساز ، چه جور قیافه ا ی می ساختی؟

اگه میگفتن میتونی هر قسمتی از زندگیت رو که میخوای پاک کنی ، کدوم قسمتها رو پاک میکردی؟

اگه میگفتن خودتون انتخاب کنید چند سال زنده باشین، چند سال انتخاب میکردین؟

اگه میگفتن نیروی انجام  یه کار خارق العاده رو بهتون میدن ، چه کاری رو انتخاب میکردین؟

اگه ، اگه ، اکه ...

/ 24 نظر / 9 بازدید