گذر عمر

دم دمای عید که میشه آدم یدفه دلش میگیره ؟؟؟؟؟؟؟افسوس

نمیدونم ولی انگار یه کسی در گوش آدم میگه که یکسال دیگرو از دست دادی !!!!

چیکار کردی ، چیکار نکردی ؟ چیکار می خواستی بکنیو نکردی ؟ اصلا دوباره عمر مجال میده که کارایی رو که عقب افتاده یا می خواستی انجام بدیو نشده ،انجام بدی ؟؟؟سوال

نگا میکنی میبینی انقدر زود گذشت که حتی نمیدونی چیکار کردیو چه جوری گذشت ؟؟

به هر حال خوب یا بد گذشت و زندگی همچنان در جریانه وسریعتر از پیش در حال گذر  ، پس چه بهتر که بدونیم باهاش چه جوری تا کنیم ... 

/ 3 نظر / 14 بازدید
شیرین

این قافله عمر عجب میگذرد. الهی که به خوشی و سلامتی بگذرد به همراه کسب آموخته های جدید [گل]

غزل

من که اصلاعیدودوست ندارم.به قول توآدم دلش میگیره.فقط بچه هاهستندکه برای رسیدن عیدروزشماری میکنن.یاداون روزهای بچگی به خیر[رویا]کاش هیچ وقت بزرگ نمیشدیم...

سوگند یوردشاهی

آخ تو این یکی تفاهم نداریم.آخه دم عید من از خوشحالیه این که مدارس تعطیله بال در میارم[فرشته]