کاشکی

کاشکی فقط برای یه روزم که شده دنیا دستت بود!!!

کاشکی اونی که دوسش داری تورو همونقدر دوست داشت!!!

کاشکی از فردات خبر داشتی!!!

کاشکی هیچ بدی و غم و غصه ای وجود نداشت!!!

کاشکی زندگی مدرن نمیشد!!!

کاشکی قلب همه آدما پاک و بی آلایش بود!!!

کاشکی هر فکر خوبی که تو سرت هست به وقوع می پیوست!!!

کاشکی هر وقت اراده میکردی به هر چیز و هر کسی که میخواستی می رسیدی!!!

کاشکی مجبور نبودی تمام احساسات خوب و بد دنیا رو بچشی!!!

کاشکی کسی افکارش رو به کسی تحمیل نمیکرد!!!

کاشکی هیچکس از دنیا برامون قفس نمیساخت!!!

کاشکی هیچ بادی برگای زندگیمون رو اینور و اونور نمیبرد!!!

کاشکی !!! کاشکی !!! کاشکی !!!

 

/ 101 نظر / 11 بازدید